Baumit NanoporTop

Baumit NanoporTop är en färdigblandad ytputs klar att använda (täckputs, appliceras i tunt skikt). Rivputs for utomhusbruk. Mineraliskt, mycket diffusionsöppet och mycket låg missfärgningstendens.

Den innovativa photokatteknologin från Baumit ger maximalt skydd mot smuts och oxider.

Lambda: 0,7 W / mK
Max kornstorlek : 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
Förpackningsstorlek: 25 kg/burk
Förbrukning: ca 2,5-3,9 kg/m2