Baumit PremiumPrimer DG 27

Baumit PremiumPrimer DG 27 används som primer på grundläggande / förstärkningsputs innan du applicerar det yttre putslagret till exempel SilikatTop, SilikonTop eller NanoporTop.

Förbrukning: ca 0,3 kg/m2
Förpackningsstorlek: 20 kg